Medholma

 Sök:
Start »
Produkter » Lösningar » Partners » Om oss »

 

Produkter

Våra viktigaste områden är Ledningssystem, IT-lösningar och Företagscoachning. Läs mer om respektive område nedan:

 

 

Vi bygger ledningssystem för kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöledning. Vi inför system för att hantera Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete. Vi skapar program för att hantera livsmedel och livsmedelshygien enligt BRC/HACCP. Vi skapar också kombinationer av olika system.

Vi bygger och underhåller ditt nätverk och dina datorer. Vi skapar lösningar för kommunikation och informationshantering. Vi kontrollerar och bygger upp säkerhet och backuphantering. Vi skapar också anpassade programvaror och specialbyggda lösningar enligt önskemål.

Vi finns på plats för att hjäpa till vid beslut, vid förändringar och händelser. Vi granskar verksamheten och företaget med oberoende ögon och kritiskt granskande blick. Vi finns till hands för att diskutera beslut och lösningar, delta med kreativitet och kraft, och för att samordna och leda.

 

 

 

 ©Medholma. Alla rättigheter reserverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.